Portfolio

Przykłady zrealizowanych przez nas projektów małych, dużych i bardzo dużych

Merck

Mobilna aplikacja dla uczestników konferencji

a reading glass

Walley

Aplikacja mobilna do zarządzania zajęciami nauki jazdy na łyżwach

a reading glass

Siemens Healthcare

Stworzenie i zarządzanie serwisem internetowym

a reading glass

Walley

Stworzenie strony internetowej dla Towarzystwa Łyżwiarstwa Figurowego

a reading glass

Siemens

Budowa i zarządzanie firmowym serwisem internetowym

a reading glass

Merck

Serwisy internetowe oraz aplikacje webowe

a reading glass